What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Angry Black Girl and Her Monster

The Angry Black Girl and Her Monster

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Vicaria is a brilliant teenager who believes death is a disease that can be cured. After the brutal and sudden murder of her brother, she embarks on a dangerous journey to bring him back to life.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Ma Sơ Trục Quỷ
Người Giấy Hiện Hồn
Sự yên lặng chết người
Làng Ma Ám
Trường Xà Tiên: Trận Chiến Với Mãng Xà Khổng Lồ Ngàn Năm!
Đảo Độc Đắc – Tử Mẫu Thiên Linh Cái
Jakob’s Wife
Gã Hề Ma Quái 2 – It Chapter Two
Kẻ Vô Hình
Cơn Thịnh Nộ Từ Cõi Âm, The Accursed (2023)
Coraline (2009) – Cô Bé Coraline
Nekromantik