What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Angry Black Girl and Her Monster

The Angry Black Girl and Her Monster

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Vicaria is a brilliant teenager who believes death is a disease that can be cured. After the brutal and sudden murder of her brother, she embarks on a dangerous journey to bring him back to life.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Trừ Tà
Làng Thụ Hải
Kiến Quái
Vong Nhi
Vùng Đất Câm Lặng 2
Phù Thủy Học Đường
Kẻ Ăn Giấc Ngủ (2020)
Thợ săn ác linh
Án Mạng Liên Hoàn Lúc Nửa Đêm
Quái Vật Kinh Dị
Đại Vĩ Cầm
Nightbooks: Chuyện Kinh Dị Đêm Nay