What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Re:Monster

Re:Monster

Diễn viên:
Lượt xem: 654,376 views
Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

After meeting an untimely death, Tomokui Kanata is reincarnated as a lowly goblin, but he’s worked up a monstrous appetite. Thanks to his new ability that allows him to grow stronger the more he feeds, his feeble status quickly changes, and he rises to become the goblin leader. With a mix of his past memories, new body, and strong stomach, he’s taking a bite out of this new fantastical world!

TMDb Rating 9 1,024 đánh giá

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

12 Con Khỉ
Cuộc Đào Tẩu Điên Cuồng
Bầu Trời Xanh Của Em (2020)
Bạn gái VR của tôi
Khoa khôi ma phục chi Công chúa điêu ngoa
Người Chết 2
Máu Và Vàng
Hãy gọi tôi Cứu Thế Chủ
Kẻ Vô Hình
Tế Công Hàng Long Giáng Thế
Thái Cực Tôn Sư 1997
Khi Dừng Lại Ở Đây