What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Chopper

Chopper

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

The true and infamous story of Australia’s notorious criminal Mark ‘Chopper’ Read and his years of crime, interest in violence, drugs and prostitutes.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Hương Cảng Kỳ Binh 2
Bản đồ luân hồi của Địch Nhân Kiệt
Không chùn bước 2
Lạc Lối ở Bắc Kinh
Vincent Thương Mến
Phiên Tòa Chicago 7
Vương Giả Thiên Hạ (2019)
Trừ tam hại
Gangnam Thất Thủ
After We Fell: Từ Khi Chúng Ta Tan Vỡ
Lỗi Tại Tôi
Những Ngày Bên Em